Calendar of Events

Roman Invasion! Goresgyniad Rhufeinig!

Date
-
Country
United Kingdom

10am-5pm 17 and 18 August (arena displays at 12.30am and 2.30pm) Fresh from their conquest of Anglesey, soldiers of the Roman army have come to Castell Henllys to complete their occupation of Wales! Now the battles are over, will they destroy the fort? Will they try to encourage the tribe to adopt the Roman way of life and one day become Roman citizens? Legio VIII Augusta Roman Living History Society will be providing demonstrations of cooking and crafts from 11am-4.30pm on both days. Come and see how the Roman army trained and fought. Try out a Roman bow or watch the Legionaries shoot their artillery. Have your very own Roman coin made for you and watch shoe-making, see Roman medical equipment and watch a Roman religious ceremony. Or join the Celts! Paint your faces with woad, use a slingshot to defend the fort or bake bread for the feast! Normal admission: additional charges apply for all activities

 

10am-5pm 17 a 18 Awst (arddangos yn yr arena am 12.30am a 2.30pm) Yn ffres o’u goresgyniad o Fôn, mae milwyr o’r fyddin Rufeinig wedi dod i Gastell Henllys i gwblhau eu goresgyniad o Gymru! Gan fod y brwydrau drosodd yn awr, a fyddan nhw yn dinistrio’r gaer? A fyddan nhw’n ceisio annog y llwyth i fabwysiadu’r ffordd Rufeinig o fyw a dod yn ddinasyddion Rhufeinig yn y pen draw? Bydd Cymdeithas Hanes Byw Rhufeinig Legio VIII Augusta yn darparu arddangosiadau coginio a chrefftau o 11am-4.30pm ar y ddau ddiwrnod. Dewch i weld sut yr oedd y fyddin Rufeinig yn hyfforddi ac yn ymladd. Rhowch dro ar ddefnyddio bwa Rhufeinig neu gwyliwch y llengfilwyr yn defnyddio eu harfau. Pam na wnewch chi gael eich darn arian Rhufeinig eich hun wedi’i wneud ar eich cyfer. Neu ymunwch â'r Celtiaid! Paentiwch eich gwynebau â glaslys, defnyddiwch slingshot i amddiffyn y bryngaer neu bobwch bara ar gyfer y wledd! Mynediad arferol: tal ychwanegol am y gweithgareddau