Biskupin is famous in Polish society and still has been brought in connection with Preslavonic tribes, why (PL)?

Prof. J. Kostrzewski created the theory that Biskupin as a settlement of Lusatian Culture had been joined with Preslavs, now this theory has minor significance and we treat Biskupinians just as Indoeuropeans.

Question in the Native Language

Biskupin jest sławny w polskim społeczeństwie i wciąż kojarzony z Prasłowianami, dlaczego (PL)?

Prof. J. Kostrzewski ukuł teorię o prasłowiańskości kultury Łużyckiej a więc i Biskupina, lecz obecnie teoria ta ma marginalne znaczenie i o Biskupińczykach mówimy jako o Indoeuropejczykach.

Keywords
Era(s)