Did toys exist in prehistory? And if they did, from what materials (CZ)?

They surely existed but we are not able to recognize them as such in archaeological material. Miniature vessels, figures of people or animals, rattles and similar artefacts were often made but may have been used for religious and magical activities.

Question in the Native Language

Existovaly v pravku dětské hračky? Pokud ano, z jakých materiálů (CZ)?

Určitě existovaly, ale bohužel v archeologických nálezech je neumíme rozpoznat. Miniaturní nádobky, sošky lidí a zvířat, chřestítka a další takové předměty totiž lidé odedávna často vyráběli a používali k náboženským nebo magickým účelům.

Keywords