You are cheating – they didn’t have iron axes in prehistory, did they (DK)?

No, not in the Stone Age. But here we are in the Iron Age. Do you remember the names of the periods: Stone Age, Bronze Age and Iron Age? You do not need to be embarrassed, but the names tell us when the different materials were introduced. Our Iron Age village dates back to about the year 0, 500 years after one had started to use iron for axes, knives and other tools and weapons, when it was important to hold a sharp edge.

Question in the Native Language

Du snyder!, man havde da ikke økser af jern i oldtiden(DK)?

Nej, ikke i stenalderen. Men her befinder vi os i jernalderen. Kender du de arkæologiske perioders navne: stenalder, bronzealder og jernalder?
Du skal ikke være flov, men navnene fortæller om, hvornår forskellige materialer blev introduceret. Vores jernalderlandsby er fra tiden omkring kristi fødsel, 500 år efter man var begyndt at anvende jern til økser, knive og andre værktøjer og våben, hvor det er vigtigt at holde en skarp æk.

Keywords
Era(s)