Did the Neanderthal people have any gods or religion (NL)?

We do think so, as the Neanderthals buried their dead with care. Therefore we think they believed the deceased would live on in another world. From such ideas, it leads not very far any more to real religious worlds of belief.

Question in the Native Language

Geloofden de Neanderthalers in een god of hadden ze een soort religie (NL)?

We denken van wel omdat de Neanderthalers hun doden met zorg begroeven. Daaruit leiden we af dat ze geloofden dat de overledene verder zou leven in een andere wereld. Uitgaande van deze ideeën is het maar een kleine stap naar echter religieuze werelden.

Keywords
Era(s)