Wich orders of monks and nuns existed in the Middle Ages in Denmark (DK)?

Those were the following:
# Birgittine Order. Munks and nuns
# Benedictine Order. Munks and nuns
# Cistercienser Order. Munks and nuns
# Augustiner Order. Munks and nuns
# Franciscan Order (grey friars, beggar munks)
# Dominican Order (black friars, beggar munks)

Question in the Native Language

Hvilke munke og nonne ordner var der i middelalderen (DK)?

Det var de følgende):
# Birgittinerorden. Munke og nonner
# Benediktinerorden. Munke og nonner
# Cistercienserorden. Munke og nonner
# Augustinerorden. Munke og nonner
# Franciskaner (Gråbrødre, tiggermunke)
# Dominikaner (sortbrødre, tiggermunke)

Keywords