What is the oldest board game in the world (NL)?

Board games are among the oldest games we know of in the world. In Egypt, boards for games were found, carved into roofs of a temple at Kurna, dating to 1,400 BC. The oldest game we know of was called Senet, found in the Tomb of Merknera, Egypt. This dates to 3,300 – 2,700 BC. It is not exactly clear how to play it.
Another contestant for being the oldest board game is Go, still played today. It is a Far Eastern game with only a few very simple rules but such complex strategy that many players dedicate their entire lives to its mastery.
Other very old board games are backgammon: a 5,000 year old board was excavated in Southern Iran, in the Burnt City in the province of Sistan-Baluchistan. It was made of ebony and was found with a terracotta container which held 60 playing pieces.

Question in the Native Language

Wat is het oudste bordspel ter wereld (NL)?

Bordspellen zijn zo ongeveer de oudste die we kennen in de wereld. Uit Egypte kennen we spelborden die gekrast zijn in het dak van een tempel in Kurna uit 1.400 voor Christus. Het oudste spel wat we kennen heet Senet, gevonden in een tombe in Merknera, Egypte. Het is uit de periode tussen 3.300 en 2.700 voor Christus. We weten niet hoe het gespeeld moet worden.
Een andere kandidaat voor de titel "oudste bordspel" is Go, wat vandaag de dag nog steeds gespeeld wordt. Dit spel uit het verre Oosten heeft maar een paar simpele regels maar zo'n complexe strategie dat veel spelers hun hele leven spenderen om het te perfectioneren.
Nog een erg oud bordspel is backgammon: een 5.000 jaar oud bord is opgegraven in Zuid Iran, in de "Burnt City" in de provincie Sistan-Baluchistan. Het was van ivoor en gevonden met een aardewerken kruik met 60 speelstukken.

Keywords