What was the average life expectancy of the medieval man in Denmark (DK)?

According to the statistics of skeletal finds, approximately 40 years. However, this includes a large infant mortality, and thus some people might well have lived considerably longer.

Question in the Native Language

Hvor længe levede man i Danmark i middelalderen (DK)?

Ifølge statistikken over skeletfund omkring 40 år. Dette er dog inklusiv en betydelig spædbarnsdødelighed, og mange kan derfor have levet væsentligt længere.

Era(s)