Where do modern musicians get medieval music from (NL)?

In different monasteries and libraries, sheet music dating back to the Middle Ages is kept.

Question in the Native Language

Hoe komen moderne muzikanten aan middeleeuwse muziek (NL)?

In diverse kloosters en bibliotheken is bladmuziek uit de Middeleeuwen bewaard gebleven.