Could Romans read and write (NL)?

Only the rich were able to afford a private teacher (paedagogus). He would teach young Romans basic reading, writing and arithmetic. At an older age children had to learn famous Roman poems and epic stories by heart. Thus, they were taught grammar and mythology at the same time. The lessons took place in a closed off part of a public building or at home.
The average Roman child seldom learnt more than a specific craft, or how to run a household or to harvest crops.

Question in the Native Language

Konden Romeinen lezen en schrijven (NL)?

Alleen de rijken konden het zich veroorloven om een privé leraar te hebben (paedagogus). Hij leerde de jonge Romeinen de basis van het lezen, schrijven en rekenen. Op oudere leeftijd moesten kinderen beroemde Romeinse gedichten en epische verhalen uit hun hoofd leren. Op deze manier leerde ze tegelijkertijd grammatica en mythologie. De lessen vonden plaats in een afgesloten gedeelte van een publiek gebouw of thuis. Gewone Romeinse kinderen leerden zelden meer dan een bepaald ambacht, hoe ene huishouden te runnen of hoe gewassen te oogsten.

Keywords
Era(s)