Did knights in the Middle Ages really need to be hoisted onto their horses (NL)?

At the beginning, a suit of armour was meant for battle and a knight who fell off his horse should be able to continue fighting. In the 14th and 15th century, one could move around in a suit of armour pretty well; one could even tumble over ones head. More then some stairs were probably not necessary. For jousting, the 16th century smiths developed special suits of armour. These contained for example an extra strong breast plate and a helmet in which the head could not move any more. Leg protection was abandoned as well. This was worked into the saddle to make mounting the horse easier. So they did not need to use a hoist.

Question in the Native Language

Moesten ridders in de Middeleeuwen echt op hun paard getakeld worden (NL)?

In het begin was een harnas bedoeld voor de strijd en moest een ridder ook als hij van zijn paard viel door kunnen vechten. In de 14e en 15e eeuw kon men goed bewegen in een harnas; je kon er zelfs koppeltje in duikelen. Meer dan een trapje zullen ze dus niet nodig hebben gehad.
Voor het steekspel maakten de smeden in de 16de eeuw steeds meer voor die sport ontworpen harnassen. Met bijvoorbeeld een extra dikke borstplaat en een helm waar in het hoofd niet meer kon bewegen.
Ook droegen de ridders bijna geen beenbescherming meer. Deze zit verwerkt in het zadel van hun paard om het opstijgen te vereenvoudigen. Een hijskraan hoefden ze dus niet te gebruiken.

Keywords