How did medieval people burry their dead (NL)?

Medieval people wanted to be buried as close as possible near the relics of a saint or a church altar. Rich people were buried inside the church, in a monastery church or monastery hallway. Poor people ended at the churchyard. At the beginning, medieval people were buried in a mat of straw or a linen bag. Later on, wooden coffins were used. The dead were placed into the grave in such a way, that they could see the Saviour immediately when he came for the resurrection from the east.

Question in the Native Language

Hoe begroeven de middeleeuwers hun doden (NL)?

Middeleeuwers wilden zo dicht mogelijk bij de relieken van een heilige of bij het altaar van de kerk begraven worden. Rijke mensen werden in de kerk, in een kloosterkerk of in een kloostergang begraven. Arme mensen lagen op het kerkhof.
In het begin werden middeleeuwers begraven in een mat van stro of een linnen zak. Later werden houten kisten gebruikt.
De doden werden zodanig in het graf gelegd dat ze de Verlosser, die bij de wederopstanding uit het oosten zou komen, onmiddellijk konden zien.

Keywords