Was book printing a Dutch invention (NL)?

Absolutely not! The oldest printed books we know originate from China, where people printed books with wooden blocks as early as the 8th century. The oldest dated book, dated by its maker, is the Chinese “Buddha’s Diamond Sutra”: May 11th, 868. It is one of Buddhism's greatest treasures.
Manuscripts i.e. books written by hand, are much older.
The oldest European book we know of was printed by Johannes Gutenberg in 1455, the “Forty-two line Bible”. Parts of his important contributions are the invention of a mould to cast metal letters and an oil-based printing ink. The base of printing originates in China, but in Europe some very important features were added to the process which caused a breakthrough in the post medieval centuries. The first book, printed in the Netherlands, by Jacob Bellaert, was published in 1483.

Source: http://www.literatuurgeschiedenis.nl; http://www.kb.nl/100hoogte/hh-en/hh025-en.html

Question in the Native Language

Was de boekdrukkunst een Nederlandse uitvinding (NL)?

Absoluut niet! De oudste gedrukte boeken stammen uit China waar mensen al in de 8e eeuw boeken drukten met behulp van houten blokken Het opudst gedateerde boek, gedateerd door de maker, is de Chinese “Buddha’s Diamond Sutra”: 11 mei 868. Het is een van de grootste schatten van het Boedisme.
Manuscripten, dat wil zeggen, boeken die met de hand geschreven zijn, zijn veel ouder.
Het oudst bekende Europese gedrukte boek is van Johannes Gutenberg uit 1455, de “Twee en veertig regelige”. Zijn belangrijkste bijdragen zijn de uitvinding van een vorm om metalen letters in te gieten en een inkt die gebaseerd was op olie. De basis van de drukindustrie stamt uit China maar in Europa werden wat belangrijke details toegevoegd die leidden tot een doorbraak in de namiddeleeuwse tijden. Het eerste boek dat in Nederland werd gedrukt, door Jacob Bellaert, kwam uit in Haarlem in 1483.

Bron: http://www.literatuurgeschiedenis.nl; http://www.kb.nl/100hoogte/hh-en/hh025-en.html

Keywords