What did people in the Middle Ages believe in (NL)?

The medieval people in Europe were Christian. They considered life as an earthly passage with death the gate which led to heaven. Real life started in heaven. To reach this, on earth, one needed to live virtuously according to the Ten Commandments, the regulations of the church and by receiving the Sacraments of Baptise, Confession, Eucharisty, Priesthood (for priests) and Matrimony.

Question in the Native Language

Wat geloofden de Middeleeuwers (NL)?

De middeleeuwers in Europa waren Christenen. Zij beschouwden het leven als een aardse doorgangstocht waarin de dood de deur was die naar de hemel voerde. In de hemel begon het echte leven. Om dit te bereiken diende men op aarde deugdzaam te leven volgens de Tien Geboden, de voorschriften van de kerk en door het ontvangen van de Sacramenten van Doop, Biecht, Eucharistie, Priesterschap (voor de priesters) en Huwelijk.

Keywords