Which colours of ink were used in the Middle Ages when making a manuscript? How did they make this ink (NL)?

The most commonly used ink was black, dark brown or brown. One used for this Arabic gum, different minerals (including iron), soot, ash et cetera. For the more bright colours in which the miniatures were painted, heavy metals were in use (like lead), saphran et certera.
For more information (in German): http://www.mysterium-scribendi.de

Question in the Native Language

Welke kleuren inkt werden in de middeleeuwen gebruikt bij het maken van een manuscript? Hoe werd die inkt gemaakt (NL)?

De meest gebruikelijke inkt was zwart, donkerbruin of bruin. Hiervoor werd arabische gom gebruikt, verschillende mineralen (oker = ijzer), roet, as en dergelijke. Voor de fellere kleuren waarin miniaturen werden gekleurd werden zware metalen (lood), saffraan en dergelijke gebruikt. Voor wat meer informatie (in het Duits): http://www.mysterium-scribendi.de

Keywords