How would a 12 year old entertain oneself in the Middle Ages (NL)?

Well, in those days, as soon as it would even be possible, children had to give a hand at home, for example with raising the even younger children. Many of those things would nowadays be called 'child labour', but that was how it was. In harvest times, for example, it was absolutely imperative that everybody who could would help along in order to have food for the rest of the year. By the end of the Winter, there was little left, that is why Catholic Church still has the tradition of fasting around carnival.

But of course there was plenty of time to play (which was also a way of learning - dexterity). There are beautiful paintings by for example Breugel showing all kinds of children's games. One could use anything: a ball, a barrel, stilts, a hoop or..

we regularly organise these games in our museum.

Question in the Native Language

Hoe vermaakte een 12-jarige zich in de middeleeuwen (NL)?

Nu, in de middeleeuwen moesten kinderen zo gauw ze even konden meehelpen in het huishouden, zoals bijvoorbeeld het helpen opvoeden van de nog jongere kinderen. Veel zouden we nu "kinderarbeid" noemen, maar het was niet anders. In oogsttijd bijvoorbeeld moest écht iedereen meehelpen, om te verzekeren dat er eten was in de rest van het jaar. Tegen het einde van de winter was er weinig eten, vandaar ook de Katholieke vastentijd rond carnaval.

Maar natuurlijk was er genoeg te spelen - wat ook een manier van leren was (behendigheid). Er zijn mooie schilderijen van Breugel bijvoorbeeld met allerlei kinderspelen. Daarvoor kon alles gebruikt worden: een bal, een ton, stelten, een hoepel of ...

Regelmatig organiseren we in ons museum die spelletjes.

Keywords