Where did medieval people go to the toilet (NL)?

In the Middle Ages, every house needed to have a secrete (toilet). Ordinary folk usually had it in their back yard. Underneath, a hole was dug which regularly needed to be emptied. The contents was used by farmers as fertiliser. Rich people had a toilet indoors. During the night, a chamber pot was used, the contents of which (urine) were sold to dyers and tanners.

Question in the Native Language

Waar ging men in de Middeleeuwen naar de WC (NL)?

In de middeleeuwen moest ieder huis een secreet hebben (w.c.). Gewone mensen hadden deze meestal achter in de tuin staan. Onder het secreet werd een gat gegraven. Regelmatig moest de inhoud van het gat verwijderd worden. Deze werd door boeren gebruikt als bemesting. Rijkere middeleeuwers hadden soms een secreet binnen in huis. Voor ’s avonds hadden de middeleeuwers een pispot. De inhoud hiervan werd gekocht door ververs en leerlooiers.

Keywords