How old did people in the early Middle Ages become (NL)?

On the basis of research on 66 skeletons from a graveyard in Susteren (from around 800 to 1100 AD) we know that women on average reached the age of 44 years and men on average 38 years. The infant death rate must have been very high. About one third of the children died before reaching five years.

Question in the Native Language

Hoe oud werd men in de vroege Middeleeuwen (NL)?

Aan de hand van onderzoek van 66 skeletten van een grafveld in Susteren uit ongeveer 800 tot 1100 na Chr. weten we dat vrouwen gemiddeld 44 jaar oud werden en mannen gemiddeld 38 jaar. De kindersterfte moet erg hoog geweest zijn. Ongeveer éénderde van de kinderen stierf voor ze 5 jaar waren.