In the Iron Age, how many people lived in one house (NL)?

About 10 people, a family group with not just mom and dad and the kids, but as well aunts, uncles, nephews and nieces et cetera. People did not get old in those days; averagely maximum 35 years. The child death rate was high as well - that is why the families were not that large.

Question in the Native Language

Met hoeveel mensen woonden ze in de IJzertijd in een huis (NL)?

Zo'n 10 mensen. Dit was wel vaak een grootgezin, d.w.z. niet alleen vader, moeder en de kinderen, ook tantes, ooms, nichtjes, neefjes en zo voorts. De mensen werden niet zo oud; hoogstens gemiddeld een jaar of 35 en verder was de kindersterfte nogal hoog dus vandaar dat die families niet erg groot waren.

Era(s)