Calendar of Events

Bark and Bast Workshop - Gweithdy Rhisgl a Phlisg

Date
Event
on registration
Country
United Kingdom

Create your own a bark container, like those found alongside Ötzi the Iceman in the Italian Alps in 1991. Come and find out more about one of the most important archaeological finds of the 20th century and how bark and other plant fibres such as bast were used during prehistory to create equipment, clothing and structures. This workshop will be led by James Dilley – an experimental archaeologist and a PhD Student at the University of Southampton, who specialises in prehistoric technology.

£45.00 12+ BOOKING ESSENTIAL - PLACES LIMITED

01239 891319

10am - 4pm


Cyfle i greu eich cynhwysydd rhisgl eich hun, fel y rhai y daethpwyd o hyd iddyn nhw ochr yn ochr ag Ötzi Dyn yr Iâ yn Alpau’r Eidal yn 1991. Dewch draw i gael gwybod mwy am un o ddarganfyddiadau archeolegol pwysicaf yr 20fed ganrif a sut oedd rhisgl a ffibrau planhigion eraill fel plisg yn cael eu defnyddio yn ystod y cyfnod cynhanes i greu offer, dillad a strwythurau. Bydd y gweithdy yma’n cael ei arwain gan James Dilley - archeolegydd arbrofol a Myfyriwr Ymchwil ym Mhrifysgol Southampton, sy’n arbenigo mewn technoleg gynhanes.

£45.00 12+ ARCHEBU LLE'N HANFODOL - LLEFYDD YN GYFYNGEDIG

01239 891319

10am  - 4pm

Contact Info

Castell Henllys Iron Age Village

Meline

Crymych

SA41 3UR