Are the things in the living quarters of the chieftain’s longhouse at Borg authentic (NO)?

About 90% of the things in the living quarters are copies of things found from the Viking era. The rest have been made as we think they must have looked, based on old texts and our own practical experiences. Few objects were found at Borg apart from the house, so most are copies of things found elsewhere. The original finds are kept in the exhibition area or at Tromsø museum.

Question in the Native Language

Er tingene i boligdelen på høvdinggården på Borg ekte (NO)?

Omtrent 90 % av tingene i boligdelen er kopier av ting som er funnet fra vikingtiden, resten er laget slik vi mener de må ha sett ut i følge beskrivelser og praktiske erfaringer. Det ble ikke funnet så mange gjenstander på Borg, så de fleste tingene er kopier av ting funnet andre steder. De ekte gjenstandene oppbevares i utstillingsdelen eller på Tromsø museum.