What temperature is a fire (NL)?

The heat of a fire depends on the type of fuel and the quantity of added oxygen. A simple wood fire can reach about 700 - 800 ° C. A charcoal fire, used by for example the bronze caster, can reach up to 1300 ° C if extra oxygen is added. A coal fire, used for example by the medieval blacksmith can reach up to 1700 ° C if extra oxygen is added.

Question in the Native Language

Hoe heet is het vuur (NL)?

De hitte van een vuur is afhankelijk van de gebruikte brandstof en van de hoeveelheid toegevoegde zuurstof. Een gewoon houtvuur kan ongeveer 750 tot 800° C worden. Een houtskoolvuur, gebruikt door bijvoorbeeld de bronsgieter, kan door toevoegen van extra zuurstof ongeveer 1300° C heet worden. Een steenkoolvuur gebruikt door bijvoorbeeld de middeleeuwse smid, kan door toevoegen van extra zuurstof tot ongeveer 1700° C worden opgestookt.

Keywords