What was the state of hygiene and health care in a lake fortress (LV)?

The lake fortress had a privy and a bathhouse or sauna, located on the perimeter of the complex. Hair was combed with bone and antler combs, and with combs made of pig bristles. Clothes were washed by beating with wooden mallets. It is thought that lye produced from ash would also have been used for this purpose. People washed mainly in the sauna, which, being the cleanest place, was also used by the ancient healers. The sauna was the place for childbirth, for treating wounds, and for healing aching bones, stretched muscles and other ailments by means of steam, massage and other treatments. Infusions made from various herbs would have been used for healing.

More: Apals.J. Senie mājokļi Latvijā: No vissenākajiem laikiem līdz 13.gs.- Rīga, 1996.- pp.59- 60.

Question in the Native Language

Kā viņi risināja higiēnas un veselības aprūpes jautājumus (LV)?

Āraišu ezerpilī atradās tualete un pirts, kas bija novietotas apbūves malās. Matus sukāja ar kaula un raga ķemmēm kā arī no cūku sariem izgatavotiem susekļiem. Drēbes mazgāja, velējot ar koka vālēm. Domājams, ka šim nolūkam lietots arī uz pelniem nostādināts sārms. Ķermeni mazgāja galvenokārt pirtī, ar kuru kā ar tīrāko vietu bija saistīta arī seno dziednieku darbība. Pirtī pieņēma dzemdības, apkopa brūces, ar sutināšanu, masāžu un citiem paņēmieniem dziedēja kaulu sāpes, muskuļu un dzīslu sastiepumus,kā arī citas kaites. Neapšaubāmi, ka šajā laikmetā dziedniecībā pielietoja dažādus ārstniecības augus, to uzlējumus un novārījumus.

Plašāk: Apals.J. Senie mājokļi Latvijā: No vissenākajiem laikiem līdz 13.gs.- Rīga, 1996.- 59.- 60.lpp.