What contacts existed between the inhabitants of the lake fortress and other countries (LV)?

In the Early Middle Ages, active trading contacts developed in Latvia, also involving the inhabitants of the lake fortress. Imported jewellery and parts of weapons have been found in the cultural layer, as well as a bronze scales weight that would have belonged to a local trader. The inhabitants of the lake fortress exchanged furs, honey and wax for bronze, colourful glass beads from the east and expensive weapons. The last were represented by pommels of double-bladed swords, inlaid with copper and silver wire, as well as sword scabbard chaps with depictions of the so-called grasping beast and bird. Such chaps were made in southern Sweden and North Germany. An analogous chap depicting a beast, which could have been made in the same mould, has been found on Iceland.

More in: Zigrīda Apala, Jānis Apals. Die Kontakte der Lettgallen des Gauja Raumes mit Scandinavien. In: Die Kontakte zwischen Ostbaltikum und Skandinavien im frühen Mittelalter: Internationale Konferenz 23.-25.Oktober 1990, Riga.- Uppsala, 1992.-S.9.-17.

Question in the Native Language

Kādi kontakti ezerpils iedzīvotājiem bija ar citām zemēm (LV)?

Agrajos viduslaikos Latvijā attīstījās aktīvi tirdznieciskie sakari, kuros iesaistījās arī ezerpils iedzīvotāji. Kultūrslānī atrada importa rotaslietas, ieroču detaļas, kā arī bronzas atsvariņu, kaspiederējis vietējam tirgotājam. Ezerpils iedzīvotāji maiņā piedalījās ar kažokzvēru ādām, bišu medu un vasku, pretī saņemot bronzu, krāsainās autrumzemju stikla krelles un dārgus ieročus. No pēdējiem atrada ar vara un sudraba stieplītēm inkrustētas divasmens zobenu pogas un makstu uzgaļus ar tā sauktā grābjošā zvēra un putna attēliem. Tādus uzgaļus izgatavoja Dienvidzviedrijā un Ziemeļvācijā, analogs uzgalis ar zvēra attēlu, kas varētu būt izgatavots pat vienā lejamā formā, atrasts Islandē.

Plašāk: Zigrīda Apala, Jānis Apals. Die Kontakte der Lettgallen des Gauja Raumes mit Scandinavien. In: Die Kontakte zwischen Ostbaltikum und Skandinavien im frühen Mittelalter: Internationale Konferenz 23.-25.Oktober 1990, Riga.- Uppsala, 1992.-S.9.-17.