Did the Vikings have iron (NO)?

Yes, the Vikings had both iron and steel. They had to make it themselves, through a process called “blestring”. This was a major undertaking, so iron was expensive. Here at Lofotr we have documented this process on a DVD which is sold in our museum store.

Question in the Native Language

Hadde vikingene jern (NO)?

Ja, vikingene hadde både jern og stål. De lagde jernet sitt selv, av myrmalm, ved hjelp av en prosess kalt blestring. Dette var en kjempejobb, derfor var jern et dyrt materiale. Vi på Lofotr har dokumentert denne prosessen på en DVD som selges i museumsbutikken.

Keywords