Did they already have fire extinguishers in the Middle Ages (NL)?

Nowadays, strict fire safety rules are set at parks like Archeon. Therefore, in all houses, we have fire extinguishers present. The city council in medieval times, however, already applied rules. For example, everybody needed to have a bucket of water available next to his or her fireplace and every house should have a loose ladder available on the outside. In case of fire, the ladder was positioned against the neighbouring house and the city inhabitants could with joint forces protect the houses with water against the migrating fire. The burning wooden house itself cannot be saved any more anyway. The first genuine fire extinguishing apparatus was invented by Jan van de Heijden (1637 - 1712). But the first real fire extinguisher dates to 1872 and was invented by Thomas Martin.

Question in the Native Language

Hadden ze al brandblussers in de Middeleeuwen (NL)?

Tegenwoordig gelden er strenge brandveiligheidsvoorschriften voor parken zoals Archeon. Daarom hangen er in alle huizen brandblussers. Maar ook in de Middeleeuwen waren er voorschriften opgelegd door het stadsbestuur.Zo moest iedereen een emmer met water klaar hebben staan naast zijn vuur en moest er aan elk huis een ladder hangen. Bij brand werd de ladder tegen de buurhuizen opgezet en konden de stedelingen met gezamenlijke krachten de huizen met water beschermen tegen overspringend vuur. Het brandende houten huis is namelijk bijna niet meer te blussen.Het eerste echte brandblusapparaat is uitgevonden door Jan van de Heijden (1637-1712). De eerste brandblusser stamt pas uit 1872 en is uitgevonden door Thomas Martin.

Keywords