How did people make fire in the Iron Age (NL)?

Roughly seen, there are two methods of fire making. The oldest way is the fire drilling: one mounts a wooden peg on a board of wood and rotates this peg quite fast. This way, the temperature rises where the peg touches the board. The heat will start the sawdust which arises from the motion to glow. Most important in the Iron Age however was striking fire: with a fire-steel, one strikes aside a flint stone, causing sparks. You catch these in burnable material and you can start your fire. See for more (in Dutch) under http://www.ijzertijd.org/ijzertijd/ijzertijd-Brabant/vuur_maken-1-theor…

Question in the Native Language

Hoe maakten ze in de IJzertijd vuur (NL)?

Er zijn twee methoden om vuur te maken. De oudste manier is het vuur boren: je zet een pin van hout op een houten plankje en draait deze pin heel snel rond. Dan stijgt de temperatuur bij de punt die tegen het plankje komt en door de hitte begint het zaagsel wat zich daar verzamelt te gloeien. De belangrijkste methode van de ijzertijd was echter het vuur slaan: met een ijzeren vuurslag sla je langs een stuk vuursteen en er ontstaan vonken. Deze vang je op in iets brandbaars en dan kan je vuur maken. Kijk voor meer: http://www.ijzertijd.org/ijzertijd/ijzertijd-Brabant/vuur_maken-1-theor…

Keywords
Era(s)