Was the castle meant as well for defending (NL)?

A medieval castle - like the one from Eindhoven - often was the house in which the Lordship lived. Often it was the only stone building in the area he owned. He lived their with his family and servants, taxes were stored here which were paid in nature to the lord by his subordinates.

The lord ruled his territory from his castle. In Eindhoven, the castle was part of the defensive works (reasonably simple) around the town. The one who controlled the castle, controlled the town and the wide surroundings. And there were many wars in the Middle Ages in Brabant. One time, the men from Gelre (Limburg and Gelderland) would win, the other time the men from the Duke of Brabant.

Question in the Native Language

Was het kasteel ook om te verdedigen (NL)?

Een kasteel in de middeleeuwen - zoals dat van Eindhoven - was vaak het huis waar de heer woonde. Het was vaak bijna het enige stenen gebouw midden in het gebied dat zijn eigendom was. Hij woonde daar met zijn familie en bedienden, en er werden de belastingen opgeslagen die (in natura) aan de heer waren betaald door zijn onderdanen.

Vanuit zijn kasteel controleerde de heer zijn gebied. In Eindhoven was het kasteel deel van de vestingwerken (redelijk eenvoudig) rond de stad. Degene die het kasteel beheerste, had controle over de stad en de wijde omtrek. En in de middeleeuwen is er vaak gevochten in Brabant. De ene keer wonnen de mannen van Gelre (Limburg en Gelderland), de andere keer de mannen van de Hertog van Brabant.

Keywords