Were people in prehistory buried in some sort of covering, something like coffin or a bag (CZ)?

That depends on time and region. In Bronze Age Czechia there is evidence of wooden coffins either from planks or dug out from tree trunks. Timbered burial chambers, stone-built ‘boxes’ et cetera we know from the Late Neolithic – at that time the people of Northern and Western Europe built megalithic tombs. If the dead was cremated than the remains could be put into an urn and maybe also into bags from organic materials, which cannot be detected, they may also have been thrown into hole or dispersed.

Question in the Native Language

Byli lidé pohřbívání do země v nějakém obalu, myslím tím třeba něco podobného rakvi nebo pytli (CZ)?

To bylo různé v různých dobách a krajích. Nejméně od starší doby bronzové jsou doloženy dřevěné rakve, ať již z prken či vydlabané z rozpůlených kmenů stromů. Vydřevené hrobové komory, hrobové "skříňky" z plochých kamenů atd. známe už z pozdní doby kamenné - tehdy se ostatně v západní a severní Evropě budovaly megalitické hrobky. Pokud byl mrtvý spálen na hranici, ostatky se samozřejmě neukládaly do rakve, ale do urny, snad také do nějakých sáčků apod. z organických látek, které jsme nemohli zjistit, případně byly volně vsypány do jámy nebo rozptýleny.

Keywords