Women in prehistory surely wore jewellery. What about men (CZ)?

This differed through times and regions but also within different social groups. We often find in male graves, especially rich ones, ornaments, for example torques and necklaces, arm-rings and bracelets, anklets, pendants, fibulae and pins but those were also in some part functional parts of their clothes such as fastenings, some had a symbolic meanings – they may have expressed men’s social and religious position, they could be used for their magical powers (amulets) which were supposed to protect their owner, for example in fight or bring luck and health. Also some parts of armour and weapons of the men with high social status were decorative, playing a representative role and to dazzle.

Question in the Native Language

Ženy v pravěku zajisté nosily šperky. Nosili je i muži (CZ) ?

To bylo různé v různých dobách a krajích, ale i v různých společenských vrstvách. V mužských hrobech, zejména v těch bohatších, nacházíme často ozdobné předměty, např. nákrčníky a náhrdelníky, nápažní kruhy a náramky, nánožní kruhy, opasky, závěsky, spony a jehlice atd., ale ty byly z velké části zároveň funkčními součástmi oděvu, hlavně spinadly, jiné měly symbolický význam - vyjadřovaly mužovo vysoké společenské nebo náboženské postavení, případně mohly sloužit jako magické prostředky (amulety), které měly muže např. chránit v boji nebo mu přinést štěstí či zdraví. Také součásti zbroje a zbraně byly u nejvýše postavených mužů ozdobné, representovaly a oslňovaly.

Keywords