In prehistory, where did people go to the toilet (NL)?

We have never recovered any prehistoric toilets. When excavating settlements from this period, usually many traces of pits are found, but in most cases it is impossible to see what exactly they were used for, for storage, garbage or something else. Perhaps when nature called, people simply went into the bushes, at some distance from the settlement.

Question in the Native Language

Waar gingen mensen in de prehistorie naar de wc (NL)?

Er is nooit een toilet uit de prehistorie gevonden. Bij opgravingen van nederzettingen uit deze periode worden doorgaans wel veel sporen van kuilen gevonden, maar vaak is daaraan niet meer te zien waar die precies voor dienden: voor opslag, voor afval of voor iets anders. Misschien ging men gewoon in de bosjes, een eindje van de woonplaats vandaan.