What crops did prehistoric people grow and what herbs did they collect (CZ)?

The composition of grown plants differs both regionally and temporarily and is dependent on the climate, local conditions, fertility of soil and so on. From the Neolithic people grew cereals – mostly various types of wheat and barley. Rye and oats spread only from the Bronze Age, as did millet. They grew legumes – for example finds of beans are numerous from Late Bronze Age – and of course other plants, flax for example. People collected both herbs and fruit. Archaeological finds document the collecting of crab apples, hazel nuts and many other, they collected everything what was edible. We can also presume that long ago in prehistory people already knew of medicinal herbs and collected them.

Question in the Native Language

Vím, že lze při archeologických výzkumech nalézt semena různých rostlin, jaké plodiny pravděpodobně pravěcí lidé pěstovali a jaké byliny sbírali (CZ)?

Skladba pěstovaných rostlin se v různých dobách a v různých krajích lišila, podle toho, jaké bylo v té době podnebí a také podle místních podmínek, úrodnosti půdy apod. Od neolitu se pěstuje obilí - hlavně různé druhy pšenice a ječmene; žito a oves se šíří až v době bronzové, stejně jako proso. Pěstovaly se luštěniny - např. z mladší doby bronzové jsou hojné nálezy bobů - a samozřejmě i další plodiny jako např. len. Sbíraly se jak byliny, tak plody rostlin, zvláště stromů a keřů. Archeologické nálezy doložily sběr planých jablek, lískových oříšků a mnohých dalších plodů; sbíralo se nepochybně vše, co bylo poživatelné. Můžeme předpokládat, že již hluboko v pravěku znali lidé také účinky léčivých rostlin a sbírali je.