Did Denmark take part in the Crusades (DK)?

No, not in the major crusades to the Holy Land; Danes may have been there, but only in very limited numbers. Local crusades against infidels along the coasts of the Baltic Sea were organised by Danish kings, however.

Question in the Native Language

Tog Danmark del i korstogene (DK)?

Nej, ikke i de store korstog til det Hellige Land. Der kan have været danskere med på disse korstog, men kun i meget begrænset antal. Danske konger organiserede imidlertid egne korstog mod vantro langs Østersøens kyster.

Keywords
Era(s)