What kind of jewellery did people wear in the Middle Ages (NL)?

Well, that depended on who you were. There were large differences in classes, between farmers, civilians, clergymen and the nobility.
Often jewellery was about your profession (if you were a man). You still see that at present, for example a mayor's chain or a crown.
But except form that, you can best search in Google for medieval pictures. A ring as wedding ring or to affirm another bond is already very old. But again: normal people would not be able to afford these. A jewellery we often find in graves is a so called paternoster: a chain with beads - a praying chain.
The higher nobility and the others who could decide of course had the luxury of jewellery. Necklaces were very much in fashion.

Question in the Native Language

Welke sieraden droegen de mensen uit de middeleeuwen (NL)?

Nu, dat hangt ervan af wat je was. Er was een heel verschil in standen, tussen boeren, burgers, mensen van de kerk en de adel.

Vaak konden sieraden te maken hebben met je beroep (als je een man was), dat zie je tegenwoordig nog steeds, bijvoorbeeld een burgemeestersketting of een kroon.

Maar afgezien daarvan kan je het beste eens in Google zoeken op middeleeuwse plaatjes. De ring als trouwring of als ring om een andere band mee aan te duiden is al heel oud. Maar weer: gewonen mensen konden het zich niet veroorloven. Een sieraad dat we vaak ik graven terugvinden is een paternoster: een snoer met kraaltjes - een bidsnoer dus.

De hogere adel en de anderen die het voor het zeggen hadden, hadden natuurlijk ook de luxe voor sieraden. Kettingen waren erg geliefd.

Keywords