Where did bronze come from in prehistory (NL)?

Bronze is an alloy of copper and tin. Both metals do not originate in the Netherlands or its surroundings. natural sources of copper can be found in Austria, Spain, Southern France, Northern Italy, Ireland, England, Scotland, Wales and Bulgaria. Tin is more scarce than coper and is a.o. to be found in Cornwall and Brittany. All the bronze found in the Netherlands is imported from somewhere else, either as complete objects and/or as scrap metal which could be melted down. Probably, they were brought to the Netherlands by trade and gift exchange.
What the Dutch Bronze Age farmers gave in return for the bronze is unclear. It might have been exchanged for amber, cattle, skins, cereals, honey, beeswax, salted fish or meat, cheese and textiles. Nothing of this is archaeologically traceable and unfortunately, little research has been done into this in the Netherlands.

Question in the Native Language

Waar kwam het brons vandaan in de prehistorie (NL)?

Brons is een mengsel van koper en tin. Beide metalen komen niet voor in of in de directe omgeving van Nederland. Natuurlijke voorkomens van koper zijn onder andere te vinden in Oostenrijk, Spanje, Zuid-Frankrijk, Noord-Italië, Ierland, Engeland, Schotland, Wales en Bulgarije. Tin is schaarser dan koper en komt o.a. voor in Cornwall en Bretagne. Al het brons in Nederland moet zijn ingevoerd van elders, als kant-en-klare voorwerpen en/of als oud metaal dat kon worden omgesmolten. De meeste Nederlandse bronzen voorwerpen zijn afkomstig uit Duitsland, Frankrijk en Engeland. Vermoedelijk kwamen zij door ruilhandel en geschenkenuitwisseling in ons land terecht.
Wat de Nederlandse bronstijdboeren in ruil gaven voor het brons is niet duidelijk. Barnsteen kan een ruilmiddel zijn geweest, maar ook vee, huiden, leer, graan, honing, bijenwas, zoute vis, kaas, gezouten vlees en textiel kunnen zijn geruild. Archeologisch vind je van dit alles niets terug en in Nederland is hier helaas ook nog weinig onderzoek naar gedaan.

Era(s)