How did they make prehistoric canoes (NL)?

The prehistoric canoes that have been found in the Netherlands are dug-out canoes. They were made of hollowed-out trees. In te forest a suitable tree was selected and probably on the spot shortened, debarked and hollowed out. Moving a complete tree was just too heavy to do. The hollowing out was done by using axes made of stone, bone, antler or later of metal. Another way is to burn a cavity into the trunk with glowing coals and consequently cutting away the charred wood. On the basis of experiments we can conclude that two persons using axes of stone, bone and antler need about a week for one canoe. In the community called Pesse in Drenthe (NL), the oldest dug-out canoe of the world has been recovered. It is dated between 8,040 - 7,510 BC, i.e. the beginning of the Middle Stone Age.

Question in the Native Language

Hoe werden prehistorische kano’s gemaakt (NL)?

De prehistorische kano’s die in Nederland zijn gevonden zijn boomstamkano’s. Zij werden gemaakt van uitgeholde boomstammen. In het bos werd een geschikte boom uitgezocht en vermoedelijk ter plekke ingekort, ontschorst en uitgehold. Een hele boom was namelijk te zwaar om te verplaatsen. Het uithollen van de stam kan zijn gebeurd door hem uit te hakken met bijlen van steen, bot, gewei of later van metaal. Een andere manier is om een holte in de stam te branden met gloeiende kolen en het verkoolde hout weg te hakken. Uit experimenten is gebleken dat het maken van een boomstamkano met behulp van bijlen van steen, bot en gewei twee personen ongeveer een week kost. In het Drentse plaatsje Pesse is de oudste boomstamkano van de wereld gevonden. Hij is gedateerd tussen 8.040-7.510 voor Chr., dus aan het begin van de Midden Steentijd.