Did people make everything by themselves in prehistory (NL)?

Most settlements were probably mostly autarctic, taking care of their own food, clothing, pottery, tools et cetera. There are however clues for the exchange of goods and resources which were not present in the local environment. In the Middle Stone Age for example, certain kinds of flint and stone were exchanged, did the first farmers of the Netherlands import their stone transverse axes and bronze was later imported from Germany, France and the United Kingdom. Within a settlement, there will certainly have been small scale specialisations because the one could better make pottery or plait baskets than the other could. Bronze casting and iron smithing were probably genuine specialisations.

Question in the Native Language

Maakten mensen alles zelf in de prehistorie (NL)?

De meeste nederzettingen zullen inderdaad zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn geweest en zelf voor hun eten, kleding, aardewerk, gereedschap en dergelijke hebben gezorgd. Er zijn echter ook aanwijzingen voor de uitwisseling van goederen en grondstoffen die in de omgeving niet voorkwamen. Zo werden in de middensteentijd bijvoorbeeld al bepaalde steen- en vuursteensoorten geruild, importeerden de eerste boeren van Nederland hun stenen dissels en kwam het brons in de bronstijd uit Duitsland, Frankrijk en Engeland. Binnen een nederzetting zal bovendien kleinschalige specialisatie hebben bestaan, omdat de één beter kon pottenbakken of manden vlechten dan de ander. Brons gieten en ijzer smeden kunnen echte specialisaties zijn geweest.

Keywords