News

Worries about Orientalis (NL)

EXARC, the international ICOM affiliated organisation for archaeological open-air museums and experimental archaeology, worldwide active in 25 countries is deeply concerned about the developments with Museumpark Orientalis in the Netherlands.
[DUTCH text below]

EXARCs type of museums is about archaeology, using life size (re)constructions. Our houses are built to resemble the original ones; we use these as scenery to explain how our predecessors in the Middle Ages, Classic Era or Prehistory managed. Orientalis is doing the same: we are well aware how effective this method is as an education tool for both youth and adult visitors. Besides education, our museums are often important for tourism as they combine contents with livelihood in a mix which is attractive to all.
Orientalis is in a few ways unique because of their broad historical base, from Egypt to Mesopotamia to the local Roman past. Besides that, the park is a national monument and has a chance to be included in the most exclusive UNESCO World Heritage List. All this is situated in a park with one of the most important Roman monuments of the Netherlands: the aqueduct which 1800 years ago fed water to the Roman military Camp at Nijmegen.
Earlier this year, the Gelderland Deputy for Culture & Culture History offered hope to the management and volunteers of Orientalis. Following on that, Orientalis fully lived up to their promises for the 2012 season. Besides that, Orientalis offered an alternative for an older rescue plan which in its original version was quite costly but notwithstanding that was supported by the Province. Those plans are now realised anyway, but with a much lower invest needed. We now call the Province not to pull out and stop as this would also jeopardise the very important and recently restored monuments in the Park.

Photo: Visitors enjoying a Roman demonstration, author: Linda Scholte Lubberink

NEDERLANDS

Internationale zorgen over Orientalis

EXARC, de vereniging voor archeologische openluchtmusea en experimentele archeologie, actief in 25 landen wereldwijd, is uitermate verontrust over de ontwikkelingen rond Museumpark Orientalis.

De musea die EXARC onder zijn vleugels heeft, gaan allemaal over het thema archeologie aan de hand van reconstructies op ware grootte. Onze huizen zijn gebouwd om te lijken op de originele huizen en we gebruiken deze decors om te vertellen over de Middeleeuwen, Romeinse Tijd of prehistorie - over hoe onze voorouders het gerooid hebben. Orientalis doet dat ook: wij weten hoe geweldig deze methode werkt als educatief medium voor zowel de jeugd als volwassenen. Daarnaast zijn deze musea vrijwel altijd belangrijke toeristische trekkers omdat zij inhoud en levendigheid combineren tot een voor iedereen aantrekkelijke mix.
Orientalis springt er in een aantal opzichten uit omdat het historisch werkveld (van Egypte, Mesopotamië tot Romeins Nijmegen) zo breed is. Daarnaast is het park een rijksmonument dat kans maakt te worden opgenomen in de uiterst exclusieve UNESCO Werelderfgoedlijst. Alles ligt ook nog eens in een park met een van de belangrijkste Romeinse monumenten van Nederland: het aquaduct dat 1800 jaar geleden voorzag in de watervoorziening van de Romeinse legerplaats in Nijmegen.
De gedeputeerde heeft het management en de vrijwilligers van Orientalis aan het begin van het seizoen hoop gegeven, en Orientalis heeft daarop alles waargemaakt wat ze beloofd heeft. Orientalis heeft bovendien een alternatief geboden voor een ouder reddingsplan, dat zeer kostbaar werd maar wel mede door de provincie werd gedragen. De plannen van destijds worden nu alsnog gerealiseerd voor aanzienlijk minder geld. Wij roepen de provincie daarom op niet nu alsnog te stoppen, ook omdat dat zou betekenen dat erg belangrijke en net gerestaureerde monumenten groot gevaar lopen verloren te gaan.

Neem svp voor een toelichting contact met ons op.

Foto: bezoekers bij een Romeinse demonstratie. Auteur: Linda Scholte Lubberink